Poruchy rytmu v urgentnej starostlivosti

Pripravovaný 2-kreditový  E-kurz vám umožní vedieť rozpoznať EKG poruchy rytmu srdca, ktoré majú život ohrozujúci charakter, budete poznať ich klinické príznaky a farmakologickú i nefarmakologickú liečbu v rámci univerzálneho prístupu ABCDE.
E-kurz bude určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v záchrannej službe, nemocniciach i ambulantných zariadeniach. 
 

Kategória: 
Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
Počet kreditov: 
2
12,00 €