E-learning

Preto, aby ste mohli poskytovať najvyššiu kvalitu zdravotníckych služieb, pripravujeme pre vás širokú ponuku odborných kurzov. Prostredníctvom nich ste v kontakte s najnovšími odbornými informáciami, získavate kredity, pracujete na svojom odbornom raste.

Ponuka E-kurzov Vytvoriť účet
Štúdium e-kurzov Merea

Sme radi, že ste si pre prehlbovanie svojich odborných vedomostí vybrali náš elektronický vzdelávací program. Naši erudovaní lektori pre vás pripravili edukačné materiály pre kvalitné kontinuálne vzdelávanie.  

E-learning
vám poskytne:

 

 odborný program podľa pracovného zamerania

 kredity za úspešné ukončenie kurzu

 individuálne študijné tempo

 certifikované potvrdenie o štúdiu

 časovú a priestorovú flexibilitu

 najnovšie vzdelávacie materiály

 výber tém podľa individuálneho záujmu

 prístup k vzdelávacím zdrojom

 
 

Ako školenie prebieha?

E-learnig Merea
E-learnig Merea

 

 Želáme vám príjemné a úspešné štúdium.