Q & A

1. Sú online kurzy pre odbornú verejnosť akreditované, ak áno, kým?

Každý jeden test je akreditovaný príslušnou komorou podľa toho, pre ktorú zdravotnícku kategóriu a odbornú špecializáciu je vzdelávací materiál určený. Potvrdenie s prideleným počtom kreditov je vystavené naším edukačným centrom.

2. Kedy dostanem potvrdenie o úspešnom absolvovaní?

Po úspešnom absolvovaní online testu vám bude do vášho osobného účtu zaslané Potvrdenie o absolvovaní online kurzu. Jednoduchým úkonom ho následne môžete odoslať do vašej stavovskej komory, uložiť do počítača, či  odoslať na vašu e-mailovú adresu. 

3. Ako a kedy si môžem spraviť test?

Na konci e-learningu je pre vás pripravený krátky test z obsahu naštudovanej problematiky. Ak sa vám test nepodarí spraviť na prvýkrát, nenechajte sa odradiť. Časti, ktoré boli pre vás problematické, si prejdite odznova. Kedykoľvek sa viete vrátiť k svojmu študijnému materiálu a test si zopakovať. Za úspešne absolovaný test sa považuje jeho splnenie na 80%.  Ak ste test úspešne absolvovali, vystavíme vám Potvrdenie s pridelným počtom kreditov.

4. Ak nie som spokojný s výsledkom kurzu, môžem si test zopakovať?

Každý má právo si test zopakovať v prípade neúspešného absolvovania testu, prípadne pokiaľ nie je spokojný s výsledkom. Stačí si doštudovať danú tému a pustiť sa do testu odznova.

5. Môžem po absolvovaní e-learningového kurzu pokračovať praktickou časťou kurzu a ako mi budú pridelené kredity?

Po získaní Potvrdení o absolvovaní e-learningového kurzu formálne naplníte podmienky teoretickej prípravy a môžete pokračovať v intenzívnom praktickom kurze, v ktorom získavate ďalšie kredity. To znamená, že po úspešnom absolvovaní online vzdelávania získavate jeden kredit a v praktickej časti kurzu získavate ďalšie kredity.

6. Ak sa mi nebude dať do systému prihlásiť. Na koho sa mám obrátiť?

V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením, prosím, kontaktujte nás neváhajte kontaktovať na support@merea.sk

7. Čo získam registráciou do vášho vzdelávacieho portálu?

Zaregistrovaním sa do nášho vzdelávacieho systému získate možnosť kontinuálneho získavanie kreditov absolvovaním jednotlivých kurzov. Súčasne vám, ako členovi edukačného centra, budeme zasielať pozvánky k ďalším odborným projektom, informácie o pripravovaných kurzoch a užitočné novinky do vášho osobného účtu, alebo na vašu e-mailovou adresu.

8. Ako prebieha nákup e-learningového kurzu?

Podmienkou nákupu vášho kurzu je prihlásenie sa do nášho vzdelávacieho systému. Tým vám automaticky vytvoríme váš osobný účet, ktorý si budete sami spravovať. Registruje vaše objednávky, faktúry, výsledky testov, ale aj potvrdenia o ich absolvovaní, či prehľad udelených kreditov za jednotlivé kurzy, ktoré u nás absolvujete. Poskytne vám tiež možnosť kedykoľvek sa vrátiť k študijným materiálom.
Po prihlásení, označení a potvrdení objednania konkrétneho kurzu vám systém ponúkne možnosť jeho úhrady dvomi spôsobmi. A to bankovým prevodom, pri ktorom vám bude vybraný študijný materiál sprístupnený akonáhle zaevidujeme vašu platbu na náš účet. Alebo úhradu môžete zrealizovať  platobnou bránou STRIPE. Po úhrade cez platobnú bránu sa vám prístup na vybraný kurz automaticky odblokuje.