Akútny koronárny syndróm

E-kurz a test
"Akútny koronárny syndróm"
so získaním 1 kreditu do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranárov, urgentológov, lekárov, zdravotné sestry a zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.  
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijnému materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 1 kredit do komory.

Študijný materiál obsahuje:

1. Úvod
2. Definícia AKS
3. Príčiny vzniku AKS
4. Klasifikácia AKS
5. Príznaky
6. Diagnostika
7. Liečba
8. Komplikácie
9. Literatúra

 • Akútny koronárny syndróm (AKS) tvorí súbor viacerých ochorení srdca, u ktorých dochádza k čiastočnému alebo úplnému zastaveniu prietoku krvi v tepnách vyživujúcich srdce. Srdce má vzhľadom na svoju hmotnosť najvyššiu spotrebu kyslíka zo všetkých orgánov. V koronárnych artériách  využíva až 70 – 80 % kyslíka. Pred ischémiou sa vie chrániť iba zvýšením prietoku v koronárnych artériách až na päťnásobok. V súčasnosti je AKS najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku, pričom patrí medzi tzv. odvrátiteľné úmrtia.
 • Študijný materiál je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranárov, urgentológov, lekárov, zdravotných sestier a  zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.  
Ukážka študijného materiálu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

  Typ testu:

  • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu s možnosťou získania kreditov.

  Vykonanie testu: 

  • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
  • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
  • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

  Výsledok testu:

  • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 1 kreditu do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

  Kľúčové slová:

  • akútny koronárny syndróm, STEMI, NSTEMI, angína pectoris (infarkt myokardu), PKI, trombolýza, antitrombotiká, kardiogénny šok, záchranná zdravotná služba, mobilná aplikácia pri AKS

  Autor:

  • MUDr. Adriana Kilianová, MHA, MPH (Merea, a.s.)

   


  Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

   

  Kategória: 
  Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
  Počet kreditov: 
  1
  12,00 €