Bezvedomie v urgentnej starostlivosti

Pripravovaný 2-kreditový  E-kurz vás pripraví zvládnuť problematiku bezvedomia v urgentnej starostlivosti, ujasní príčiny jeho vzniku ako aj diferenciálnu diagnózu porúch vedomia v rámci urgentnej medicíny. Po preštudovaní  dokážete realizovať vyšetrenie a manažment pacienta s poruchou vedomia v rámci univerzálneho prístupu ABCDE.
E-kurz bude určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v záchrannej službe, nemocniciach i ambulantných zariadeniach. 
 

Kategória: 
Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
Počet kreditov: 
2
12,00 €