Náhla cievna mozgová príhoda

E-kurz a test
"Náhla cievna mozgová príhoda"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz tematického celku Náhla cievna mozgová príhoda je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranárov, urgentológov, lekárov, zdravotných sestier a zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Patofyziológia mozgovej cirkulácie
  3. Vyšetrenie pacienta s NCMP
  3.1. Anamnéza
  3.2. Všeobecné fyzikálne vyšetrenie
  3.3. Orientačné neurologické vyšetrenie
  4. Klasifikácia NCMP
  4.1. Ischemická CMP
  4.1.1. Tranzitórny ischemický atak
  4.1.2. Mozgový infarkt
  4.2. Hemoragická CMP
  4.2.1. Subarachnoidálne krvácanie
  4.2.2. Intracerebrálne krvácanie
  5. Manažment poskytovania NZS
  5.1. Základné opatrenia
  5.2. Liečba NCMP
  5.3. Mobilná aplikácia pri NCMP
  5.4. Smerovanie pacienta
  6. Poskytovania NZS v cieľovom zdravotníckom zariadení
  6.1. Liečba v cieľovom zdravotníckom zariadení
  6.2. Základná neurointenzívna starostlivosť v akútnom štádiu
  7. Záver

  • Príspevok popisuje aktuálne postupy pri vyšetreni, diagnostike, liečbe a smerovani pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v prednemocničnej starostlivosti tak, ako sú uvádzané v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu (Vestník MZ SR 2018).
  • Po jeho preštudovaní bude čitateľ poznať najdôležitejšie aktuálne platné postupy manažmentu pacienta v hyperakútnom štádiu náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP).
  • Študijný materiál je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranárov, urgentológov a intezivistov. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

  Typ testu:

  • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • náhla cievna mozgová príhoda, NCMP, mozgový infarkt, hemoragická mozgová cievna príhoda, STEMI aplikácia, tranzitórny ischemický atak, TIA, subarachnoidálne krvácanie, neodkladná zdravotná starostlivosť, STEMI aplikácia pri NCMP

   Autori:

   • MUDr. Natália Kavalčíková Bogdaňová, PhD., MBA,  (ETC Merea, a.s., Bratislava)
   • MUDr. Adriana Kilianová, MHA, MPH,  (ETC Merea, a.s., Bratislava)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

   Kategória: 
   Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   2
   12,00 €