Novinky v prvej pomoci u netraumatologických pacientov

E-kurz a test
"Novinky v prvej pomoci u netraumatologických pacientov"
so získaním 1 kreditu do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranári, urgentológovia, aj pre vzdelaných laických záchranárov. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijnému materiálu.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Odporúčania pre klinickú prax
  2.1. Stabilizovaná poloha na boku
  2.2. Optimálna protišoková poloha
  2.3. Podanie bronchodilatancia
  2.4. Rozpoznanie NCMP
  2.5. Aspirín pri podozrení na AIM
  2.6. Anafylaxia a adrenalín
  2.7. Manažment hypoglykémie
  2.8. Rehydratačné roztoky
  2.9. Manažment úpalu chladením
  2.10. Kyslík pri NCMP
  2.11. Manažment presynkopy
  3. Záver
  4. Literatúra

  • Študijný materiál popisuje aktuálne aspekty poskytovania prvej pomoci profesionálmi i laikmi u pacientov s netraumatologickou etiológiou. Po jeho preštudovaní bude čitateľ účastník kurzu poznať proces prijímania odporúčaní, vedieť vymenovať a zdôvodniť niektoré aktuálne postupy prvej pomoci v 11 netraumatologických situáciách, ako ich uvádzajú odporúčania Európskej resuscitačnej rady 2021. 
  • Študijný materiál je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranári, urgentológovia, aj pre vzdelaných laických záchranárov. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

  Typ testu:

  • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 1 kreditu do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • ERC, odporúčania, prvá pomoc, zotavovacia poloha, poloha v šoku, bronchodilatátor, astma, NCMP, aspirín infarkt myokardu, anafylaxia, adrenalín, hypoglykémia, rehydratácia perorálna, úpal, oxygenoterapia.

   Autor:

   • MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (Merea, a.s.)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

    

   Kategória: 
   Laik, Lekár, Pre vodičov autoškoly, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   1
   12,00 €