Novinky v prvej pomoci u traumatologických pacientov

E-kurz a test
"Novinky v prvej pomoci u traumatologických pacientov"
so získaním 1 kreditu do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranári, urgentológovia, aj pre pokročilých laických záchranárov. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Odporúčania pre klinickú prax
  2.1. Život ohrozujúce krvácania
  2.1.1. Priamy tlak a obväzy
  2.1.2. Škrtidlá
  2.2. Otvorená rana hrudníka
  2.3. Poranenie krčnej chrbtice
  2.4. Otras mozgu
  2.5. Tepelné popáleniny
  2.6. Vypadnutie (avulzia) zuba
  2.7. Poranenia končatinových kĺbov
  2.8. Repozícia zlomeniny
  2.9. Chemické poranenie oka
  3. Záver
  4. Literatúra

  • Študijný materiál popisuje aktuálne aspekty poskytovania prvej pomoci profesionálmi i laikmi u pacientov s traumatologickou etiológiou. Po jeho preštudovaní bude účastník kurzu poznať proces prijímania odporúčaní, vedieť vymenovať a zdôvodniť niektoré aktuálne postupy prvej pomoci v 9 traumatologických situáciách, ako ich uvádzajú odporúčania Európskej resuscitačnej rady 2021.
  • Študijný materiál je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranári, urgentológovia, aj pre pokročilých laických záchranárov. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

   Typ testu:

   • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 1 kreditu do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • ERC, odporúčania, prvá pomoc, život ohrozujúce krvácanie, škrtidlo, hrudník, krčná chrbtica, otras mozgu, popáleniny, avulzia zuba, kompresný obväz, kĺby, zlomenina, chemické poranenie, oko

   Autor:

   • MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (Merea, a.s.)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

    

   Kategória: 
   Laik, Lekár, Pre vodičov autoškoly, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   1
   12,00 €