Polytrauma v prednemocničnej starostlivosti

Pripravovaný 2-kreditový  E-kurz vám umožní vedieť rozpoznať klinické príznaky polytraumy, dokáže určiť jej závažnosť na základe skórovacieho systému, dokážete poskytnúť laickú prvú pomoc aj rozšírenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa najnovších poznatkov a postupov. Navedie ako správne postupovať pri farmakologickej liečbe, a ako správne určiť smerovanie pacienta.
E-kurz bude určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v záchrannej službe, nemocniciach i ambulantných zariadeniach.
 

 

Kategória: 
Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
Počet kreditov: 
2
12,00 €