Praktická kapnografia pre záchranárov

E-kurz a test
"Praktická kapnografia pre záchranárov"

 

Popis:

 

  • E-kurz je určený pre všetkých zdravotníkov, prvých záchranárov (hasiči, policajti...) a laikov. 
  • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
  • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory

Študijný materiál obsahuje:

1.    Úvod
2.    Definície
3.    Fyziológia CO2
4.    Spôsob merania
5.    Kapnografická krivka
6.    Diferenciálna diagnóza
7.    Indikácie
8.    Kapnografia v prednemocničnej starostlivosti
9.    Kapnografia v špeciálnych situáciách
10.  Záver
11.  Literatúra

 

  • Po jej preštudovaní a úspešnom zvládnutí e-testu bude čitateľ poznať fyziológiu kysličníka uhličitého, princípy merania koncentrácie CO2 v plynnej zmesi, ovládanie kapnografu, interpretovať kapnografickú krivku v klinickom kontexte, poznať indikácie, prednosti a problémy použitia kapnografu v urgentnej starostlivosti.
  • Príspevok je určený pre záchranárov a lekárov v prednemocničnej starostlivosti a na urgentných príjmoch.

 

Ukážka študijného materiálu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Nozologická jednotka popisuje miesto kapnografie v prednemocničnej a urgentnej  starostlivosti,  poukazuje na na jej veľký prínos pri manažovaní pacienta v oblasti dýchacích ciest, ventilácie, krvného obehu, resuscitácie a ďalších urgentných stavov.

 

Kľúčové slová: kapnografia, prednemocničný, monitorovanie, KPR, ventilácia, dýchacie cesty, ABCDE prístup.

Príspevok je určený pre záchranárov a lekárov v prednemocničnej starostlivosti a na urgentných príjmoch. 
 

Kategória: 
Lekár, Záchranár
Počet kreditov: 
2
12,00 €