Rozšírená KPR detí (R-KPR) 2021

E-kurz a test
"Rozšírená KPR detí (R-KPR) 2021"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre inštruktorov kurzov prvej pomoci, záchranárov, lekárov urgentnej medicíny, lekárov jednotiek intenzívnej starostlivosti, zdravotné sestry. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijnému materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Definície
  3. Algoritmus R-KPR
  4. EKG diagnostika NZS
  5. Rozšírenie resuscitácie u detí
  5.1. Defibrilácia počas R-KPR detí
  5.2. Oxygenácia a ventilácia
  5.3. Cievny prístup
  5.4. Lieky a tekutiny
  5.5. Rozšírené monitorovanie – kapnografia, sonografia
  6. Reverzibilné príčiny zastavenia obehu u detí
  7. Obnovenie spontánneho obehu (ROSC)
  8. Poresuscitačná starostlivosť
  9. Záver
  10. Literatúra

  • Nozologická jednotka obsahuje aktualizáciu odporúčaní (podľa Európskej resuscitačnej rady (ERC) z 2021) v oblasti poskytovania rozšírenej KPR detí vo vekovej kategórii 0 – 18 rokov, okrem novorodencov pri narodení. Upozorňuje na zmeny postupov oproti záverom z 2015. Venuje sa problematike defibrilácie počas pediatrickej R-KPR, tiež možnostiam oxygenácie a ventilácie. Podrobnejšie popisuje reverzibilné príčiny zastavenia obehu u detí, ich identifikáciu a správnu terapiu. Rozoberá merateľné faktory počas R-KPR a význam ich monitorovania. V poslednej časti sa venuje poresuscitačnej starostlivosti, ktorá plynule nadväzuje na R-KPR.
  • Aktualizáciu zmien odporúča ERC zahrnúť do vzdelávania všetkých profesionálov s dôrazom tréningu v podmienkach vlastnej praxe.
  • Študijný materiál je určený pre inštruktorov kurzov prvej pomoci, záchranárov, lekárov urgentnej medicíny, lekárov jednotiek intenzívnej starostlivosti, zdravotné sestry. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

   Typ testu:

   • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu s možnosťou získania kreditov.

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • rozšírená KPR detí, odporúčania ERC 2021, defibrilácia, oxygenácia počas KPR, ventilácia počas KPR, oživovanie detí, reverzibilné príčiny zastavenia obehu u detí, poresuscitačná starostlivosť

   Autor:

   • MUDr. Adriana Kilianová, MHA, MPH (Merea, a.s.)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

    

    

   Kategória: 
   Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   2
   12,00 €