Rozšírená KPR dospelých 2021

E-kurz a test
"Rozšírená KPR dospelých 2021"
so získaním 1 kreditu do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci, pre záchranárov, urgentológov, intenzivistov, zdravotné sestry a lekárov v prvej línii. 
 • E-Test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Definície
  3. Algoritmus R-KPR
  4. EKG pri zastavení srdca/obehu
  5. Použitie defibrilátora
  5.1. Defibrilovateľný rytmus
  5.2. Nedefibrilovateľný rytmus
  6. Rozšírenie KPR – ABC
  6.1. Dýchacie cesty a ventilácia
  6.2. Cievny prístup
  6.3. Lieky a tekutiny
  6.4. Rozšírené monitorovanie počas KPR
  6.4.1. Kapnografia
  6.4.2. Ultrazvukové zobrazovanie
  6.5. Zariadenia na mechanické stláčanie hrudníka
  6.6. Extrakorporálna KPR
  7. Potenciálne reverzibilné príčiny
  8. Obnovenie spontánneho obehu (ROSC)
  9. Poresuscitačná starostlivosť
  10. Etika resuscitácie a rozhodnutia na konci života
  11. Súhrn postupu
  12. Záver
  13. Literatúra

  • Študijný materiál nadväzuje na základnú KPR - oživovanie, vrátane použitia AED. Upozorňuje na zmeny postupov, ktoré boli vydané v 2021. Aktualizáciu zmien odporúča zahrnúť do vzdelávania všetkých profesionálov s dôrazom tréningu v podmienkach vlastnej praxe.
  • Študijný materiál je určený pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci, pre záchranárov, urgentológov, intenzivistov, zdravotné sestry a lekárov v prvej línii. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

   Typ testu:

   • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu s možnosťou získania kreditov.

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • základná KPR - oživovanie, rozšírená KPR - oživovanie, odporúčania ERC 2021, automatizovaný extérny defibrilátor (AED), prvá pomoc s pomôckami

   Autor:

   • MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (Merea, a.s.)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

    

    

    

   Kategória: 
   Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   2
   12,00 €