Systematický postup ABCDE

E-kurz a test
"Systematický postup ABCDE"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach i ambulantných zariadeniach. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

Študijný materiál obsahuje:

1    Úvod
2    ABCDE princípy
3    Ktorí pacienti potrebujú ABCDE?
4    ABCDE princípy
5    ABCDE postup
      A (airway)  Sú dýchacie cesty priechodné?
      B (breathing) Je dýchanie postačujúce? 
      C (circulation) Je krvný obeh postačujúci? 
      D (disability) Aké je vedomie?
      E (exposure/examination) Aká je príčina kritického stavu? 
6    Súhrn ABCDE princípov
7    Záver
8    Literatúra

 

 • Po preštudovaní a úspešnom zvládnití testu, bude zdravotník vedieť rozpoznať zlyhávanie vitálnych funkcií, poznať postupy okamžitej podpory vitálnych funkcií, vrátane použitia pomôcok a liekov, aplikovať univerzálny prístup podľa ABCDE algoritmu.
 • Študijný materiál je určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach i ambulantných zariadeniach.
Ukážka študijného materiálu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Typ testu:

 • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

Vykonanie testu: 

 • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
 • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
 • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

Výsledok testu:

 • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

Kľúčové slová:

 • Kriticky chorý pacient, ABCDE prístup, zlyhávanie vitálnych funkcií, podpora vitálnych funkcií. 

Kategória: 
Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
Počet kreditov: 
2
12,00 €