Úrazy hlavy v prednemocničnej starostlivosti

Pripravovaný 2-kreditový  E-kurz vás uistí ako rozpoznať klinické príznaky úrazu hlavy, taktiež ako určiť závažnosť úrazu. Budete vedieť poskytnúť laickú prvú pomoc, rozšírenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa najnovších poznatkov a postupov, vedieť správne postupovať pri farmakologickej liečbe ako aj určiť správne smerovanie pacienta.
E-kurz bude určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v záchrannej službe, nemocniciach i ambulantných zariadeniach. 
 

Kategória: 
Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
Počet kreditov: 
2
12,00 €