USG v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti

Ukážka študijného materiálu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

2-kreditový E-kurz popisuje základné princípy Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti, jeho možnosti využitia a príklady základných fyziologických a patologických nálezov.
Po jeho preštudovaní bude čitateľ vedieť vykonať vyšetrenie POCUS, rýchle interpretovať výsledky a integrovať ich do celkového kontextu pacienta s akútnym ochorením v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti a na urgentnom príjme. 

Príspevok je určený pre lekárov v prednemocničnej starostlivosti a na urgentných príjmoch.

Kategória: 
Lekár
Počet kreditov: 
2
12,00 €