Základná KPR detí 2021

E-kurz a test
"Základná KPR detí 2021"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre laickú prvú pomoc, pre inštruktorov kurzov prvej pomoci, aj záchranárov, urgentológov, intenzivistov, zdravotné sestry a lekárov v prvej línii. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijnému materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Rozpoznanie a manažment kriticky chorého dieťaťa
  3. Základná kardiopulmonálna resuscitácia detí
  3.1. Rozpoznanie náhleho zastavenia srdca/obehu
  3.2. Volanie na tiesňovú linku s aktiváciou záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
  3.3. Záchranné vdychy
  3.4. Stláčanie hrudníka
  3.5. Včasné použitie automatického externého defibrilátora
  4. Postupy Z-KPR u detí pri traumatickom zastavení srdca
  5. Postupy Z-KPR u detí s obštrukciou dýchacích ciest
  6. Záver
  7. Literatúra

  • Nozologická jednotka obsahuje aktualizáciu odporúčaní (podľa Európskej resuscitačnej rady (ERC) z 2021) v oblasti poskytovania základnej KPR (oživovanie) detí vo vekovej kategórii 0 – 18 rokov, okrem novorodencov pri narodení, vrátane použitia AED (automatický externý defibrilátor). Upozorňuje na zmeny postupov oproti záverom z 2015. Dôraz kladie hlavne na rozpoznanie kriticky chorého dieťaťa a jeho manažment tak, aby sa predchádzalo zastaveniu obehu. Aktualizáciu zmien odporúča ERC zahrnúť do vzdelávania laickej prvej pomoci, aj do vzdelávania všetkých profesionálov s dôrazom tréningu v podmienkach vlastnej praxe.
  • Študijný materiál je určený pre laickú prvú pomoc, pre inštruktorov kurzov prvej pomoci, aj záchranárov, urgentológov, intenzivistov, zdravotné sestry a lekárov v prvej línii. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

   Typ testu:

   • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • základná KPR (oživovanie) detí, odporúčania ERC 2021, automatizovaný externý defibrilátor (AED), rozpoznanie kriticky chorého dieťaťa, oživovanie detí, prvá pomoc bez pomôcok, linka tiesňového volania 112 

   Autor:

   • MUDr. Adriana Kilianová, MHA, MPH (Merea, a.s.)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

    

   Kategória: 
   Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   2
   12,00 €