Základná KPR dospelých 2021

E-kurz a test
"Základná KPR dospelých 2021"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz tematického celku Základná KPR (oživovanie) pre dospelých  zahŕňa základné informácie pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci – záchranárov, urgentológov, lekárov, zdravotných sestier a zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

  Študijný materiál obsahuje:

  1. Úvod
  2. Základná kardiopulmonálna resuscitácia
  2.1. Bezpečnosť
  2.2. Reakcia
  2.3. Dýchacie cesty
  2.4. Dýchanie
  2.4.1. Nedýcha alebo abnormálne dýchanie
  2.5. Pošlite pre AED
  2.6. Krvný obeh
  2.7. Kombinujte záchranné vdychy so stláčaním hrudníka
  2.8. KPR iba so stláčaním hrudníka
  2.9. Keď je k dispozícii AED
  3. Základná KPR pri podozrení na Covid-19
  4. Obštrukcia (uzáver dýchacích ciest cudzím telesom)
  5. Záver
  6. Literatúra

  • Základné piliere KPR - oživovanie (Bezpečnosť, reakcia, dýchacie cesty, dýchanie, abnormálne dýchanie, AED a jeho použitie, krvný obeh, kombinácia záchranných vdychov so stláčaním hrudníka, KPR len so stláčaním hrudníka, KPR pri podozrení na Covid-19 ), obštrukcia - uzavretie dýchacích ciest cudzím telesom. Je aktualizáciou odporúčaní v oblasti poskytovania základnej KPR pre dospelých vydanej ERC z 2021, vrátane použitia AED. Upozorňuje na zmeny postupov oproti záverom z 2015. 
  Ukážka študijného materiálu

  It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

  Typ testu:

  • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu s možnosťou získania kreditov.

   Vykonanie testu: 

   • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
   • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
   • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

   Výsledok testu:

   • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

   Kľúčové slová:

   • základná KPR, odporúčania ERC 2021, automatizovaný extérny defibrilátor (AED), oživovanie, prvá pomoc bez pomôcok, linka tiesňového volania 112 

   Autor:

   • MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (Merea, a.s.)

    


   Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020

    

   Kategória: 
   Laik, Lekár, Pre vodičov autoškoly, Záchranár, Zdravotná sestra
   Počet kreditov: 
   2
   12,00 €