Ako správne defibrilovať

E-kurz a test
"Ako správne defibrilovať"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre všetkých zdravotníkov, prvých záchranárov (hasiči, policajti...) a laikov. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

Študijný materiál obsahuje:

1. Úvod
2. Definícia
3. Defibrilátor
3.1. Manuálny externý defibrilátor
3.2. Automatický externý defibrilátor
3.3. Defibrilačné elektródy
4. Lieky počas defibrilácie
5. Použitie AED v rámci algoritmu Z-KPR
6. Defibrilácia v rámci algoritmu R-KPR
7. Defibrilácia v nemocnici
8. Defibrilácia u detí
9. Záver
10. Literatúra

 

 • Po jeho preštudovaní bude čitateľ ovládať reťaz prežitia pri zastavení dýchania a srdca, algoritmus základnej a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa najnovších odporúčaní Európskej resuscitačnej rady a Slovenskej resuscitačnej rady z roku 2021, definíciu defibrilácie, indikácie pre defibriláciu, základné typy defibrilačných prístrojov, typy výbojov, typy a použitie defibrilačných elektród, postup pri použití automatického a ručného defibrilátora, použitie liekov v súvislosti s defibriláciou, problematiku bezpečnosti pri defibrilácii.
 • Študijný materiál je určený pre všetkých zdravotníkov, prvých záchranárov (hasiči, policajti...) a laikov.
Ukážka študijného materiálu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

  Typ testu:

  • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

  Vykonanie testu: 

  • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
  • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
  • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

  Výsledok testu:

  • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

  Kľúčové slová:

  • Náhle zastavenie srdca/obehu, kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia, automatický externý defibrilátor, arytmia.

  Autor:

  • MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (Merea, a.s.)

   


  Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020.

  Kategória: 
  Laik, Lekár, Pre vodičov autoškoly, Záchranár, Zdravotná sestra
  Počet kreditov: 
  2
  12,00 €