Hypotermia

E-kurz a test
"Hypotermia"
so získaním 2 kreditov do komory


Popis:

 • E-kurz je určený pre záchranárov, urgentológov, lekárov, zdravotné sestry  a zdravotníckych pracovníkov v prvej línii. 
 • E-test prebieha formou 20 vypracovaných otázok vzťahujúcich sa k pripojenému študijného materiálu.
 • E-kurz umožňuje po úspešnom zvládnutí E-testu získať 2 kredity do komory.

Študijný materiál obsahuje:

1. Úvod
2. Definícia
3. Patofyziológia
4. Klinické prejavy
5. Meranie teploty
6. Manažment
7. Lavínová záchrana
8. Záver
9. Literatúra

 • Po naštudovaní nozologickej jednotky bude čitateľ poznať faktory určujúce prežívanie pri náhodnej hypotermii (podchladenie), vrátane zasypania lavínou, aktuálny manažment pacienta, vrátane smerovania a indikácií k použitiu ohrevu metódou mimotelovej podpory vitálnych funkcií, ako aj faktory určujúce prognózu pacienta. 
 • Študijný materiál je určený pre záchranárov, urgentológov, intenzivistov, zdravotné sestry.
Ukážka študijného materiálu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

  Typ testu:

  • Elektronický didaktický test vrátane študijného materiálu

  Vykonanie testu: 

  • E-test má 20 otázok, z ktorých každá obsahuje 3 náhodné odpovede. Vždy je 1 odpoveď správna.
  • Test sa považuje za úspešný pri 80% správnosti všetkých odpovedí.
  • V prípade neúspešnosti je možné test opakovať neobmedzene, kým sa nedosiahne jeho úspešné zvládnutie.

  Výsledok testu:

  • Po úspešnom absolvovaní testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní a prípísanie 2 kreditov do komory lekárov, sestier, alebo záchranárov.

  Kľúčové slová:

  • Európska resuscitačná rada, ERC, Slovenská resuscitačná rada, SRR, odporúčania, hypotermia, podchladenie, teplota, kardiopulmonálna resuscitácia, KPR (oživovanie), lavína. 

  Autor:

  • MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (Merea, a.s.)

   


  Spoločnosť Merea, a.s. je držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre potrebu realizácie kurzov prvej pomoci č. S07902-2020-OZdV-3 zo dňa 6.3.2020 a pre potrebu realizácie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií číslo: S07911-2020-OzdV-3 zo dňa 09.03.2020.

  Kategória: 
  Lekár, Záchranár, Zdravotná sestra
  Počet kreditov: 
  2
  12,00 €